Genesis 32:27

27 En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob.