31 En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup.