Genesis 33:12

12 En hij zeide: Laat ons reizen en voorttrekken; en ik zal voor u trekken.