Genesis 33:6

6 Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder.