9 Maar Ezau zeide: Ik heb veel, mijn broeder! het zij het uwe, wat gij hebt!