Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 34:1

1 En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, ging uit, om de dochteren van dat land te bezien.