31 En zij zeiden: Zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen?