6 En Hemor, de vader van Sichem, ging uit tot Jakob, om met hem te spreken.