Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 35:16

16 En zij reisden van Beth-El; en er was nog een kleine streek lands om tot Efrath te komen; en Rachel baarde, en zij had het hard in haar baren.