Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 35:20

20 En Jakob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op dezen dag.