21 Toen verreisde Israel, en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal-Eder.