25 En de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd: Dan en Nafthali.