28 En de dagen van Izak waren honderd jaren, en tachtig jaren.