Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 35:29

29 En Izak gaf den geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen; en zijn zonen Ezau en Jakob begroeven hem.