1 Dit nu zijn de geboorten van Ezau, welke is Edom.