11 En de zonen van Elifaz waren: Teman, Omar, Zefo, en Gaetam, en Kenaz.