19 Dat zijn de zonen van Ezau, en dat zijn hunlieder vorsten; hij is Edom.