Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 36:21

21 En Dison, en Ezer, en Disan; dat zijn de vorsten der Horieten, zonen van Seir, in het land van Edom.