22 En de zonen van Lotan waren Hori en Hemam; en Lotans zuster was Timna.