25 En dit zijn de zonen van Ana: Dison; en Aholibama was de dochter van Ana.