27 Dit zijn de zonen van Ezer: Bilhan, en Zaavan, en Akan.