Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 36:29

29 Dit zijn de vorsten der Horieten: de vorst Lotan, de vorst Sobal, de vorst Zibeon, de vorst Ana.