3 En Basmath, de dochter van Ismael, zuster van Nebajoth.