Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 36:31

31 En dit zijn koningen, die geregeerd hebben in het land Edom, eer een koning regeerde over de kinderen Israels.