32 Bela dan, de zoon van Beor, regeerde in Edom, en de naam zijner stad was Dinhaba.