Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 36:32

32 Bela dan, de zoon van Beor, regeerde in Edom, en de naam zijner stad was Dinhaba.