33 En Bela stierf, en Jobab, de zoon van Zerah, van Bozra, regeerde in zijn plaats.