34 En Jobab stierf, en Husam, uit der Temanieten land, regeerde in zijn plaats.