37 En Samla stierf, en Saul van Rehoboth, aan de rivier, regeerde in zijn plaats.