38 En Saul stierf, en Baal-Hanan, de zoon van Achbor, regeerde in zijn plaats.