Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 37:11

11 Zijn broeders dan benijdden hem; doch zijn vader bewaarde deze zaak.