11 Zijn broeders dan benijdden hem; doch zijn vader bewaarde deze zaak.