16 En hij zeide: Ik zoek mijn broederen; geef mij toch te kennen, waar zij weiden.