Genesis 37:19

19 En zij zeiden de een tot den ander: Ziet, daar komt die meester-dromer aan!