Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 37:29

29 Als nu Ruben tot den kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in den kuil; toen scheurde hij zijn klederen.