Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 37:31

31 Toen namen zij Jozefs rok, en zij slachtten een geitenbok, en zij doopten den rok in het bloed.