Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 37:6

6 En hij zeide tot hen: Hoort toch dezen droom, dien ik gedroomd heb.