10 En het was kwaad in des HEEREN ogen, wat hij deed; daarom doodde Hij hem ook.