27 En het geschiedde ten tijde, als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik.