3 En zij werd bevrucht, en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er.