Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 38:3

3 En zij werd bevrucht, en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er.