4 Daarna werd zij weder bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Onan.