Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 38:8

8 Toen zeide Juda tot Onan: Ga in tot uws broeders huisvrouw, en trouw haar in uws broeders naam, en verwek uw broeder zaad.