Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 39:10

10 En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen, en bij haar te zijn;