Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 39:11

11 Zo gebeurde het op zulk een dag, dat hij in het huis kwam, om zijn werk te doen; en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis.