Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 39:13

13 En het geschiedde, als zij zag, dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had, en naar buiten gevlucht was;