16 En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam.