21 En de naam zijns broeders was Jubal; deze werd de vader van allen, die harpen en orgelen handelen.