Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 40:1

1 En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker, zondigden tegen hun heer, tegen den koning van Egypte.