Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 45:14

14 En hij viel aan den hals van Benjamin, zijn broeder, en weende; en Benjamin weende aan zijn hals.