Genesis 45:15

15 En hij kuste al zijn broederen, en hij weende over hen; en daarna spraken zijn broeders met hem.