20 En uw oog verschone uw huisraad niet; want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn.