Genesis 45:25

25 En zij trokken op uit Egypte, en zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jakob.